Nội dung chi của Quỹ bảo trì đường bộ gồm: Chi bảo dưỡng thường xuyên; chi sửa chữa định kỳ (gồm: sửa chữa lớn, sửa chữa vừa) đường bộ; chi sửa chữa đột xuất (khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão hoặc các nguyên nhân bất thường khác để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông); chi quản lý công trình đường bộ do các tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích quản lý bảo trì đường bộ thực hiện; chi hoạt động các trạm kiểm tra tải trọng xe...

Ngoài phần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí, phần lớn Quỹ bảo trì đường bộ được chi quản lý bảo trì đường bộ. Ảnh minh họa.

Đối với phí thu từ xe ô tô: Hội đồng quản lý Quỹ trung ương lập kế hoạch thu, kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán; trong đó xác định phần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định; phần còn lại để chi quản lý bảo trì đường bộ được phân chia cho Quỹ trung ương 65% và các Quỹ địa phương 35%.

Đối với phí thu từ xe mô tô, Hội đồng quản lý Quỹ địa phương xem xét, phê duyệt kế hoạch thu và giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện; trong đó: phần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định, phần còn lại để chi quản lý bảo trì đường bộ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013 và thay thế Thông tư Liên tịch số 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày 30/1/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ

T.Tùng