Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế thông tin chi tiết đến du khách những hành vi được hoặc không được làm trong quá trình đi du lịch tại nước sở tại, yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, tập quán của nước sở tại và ứng xử văn minh khi đi du lịch, giữ gìn truyền thống văn hóa, bản sắc con người Việt Nam để góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Tổng cục Du lịch yêu cầu các địa phương tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn nghiêm túc triển khai vấn đề này.

Lưu Hiệp