Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 115 cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử đang hoạt động với 426 máy trò chơi điện tử không kết nối mạng, không có thưởng (máy bắn cá). Tuy nhiên, Sở chỉ mới tiếp nhận 50 cơ sở đăng ký kinh doanh thẩm định, dán tem quản lý cho hơn 250 máy.

Địa bàn tỉnh có 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (Chi nhánh VNPT Bạc Liêu, Chi nhánh Viettel Bạc Liêu, Chi nhánh FPT Bạc Liêu, Truyền hình cáp SCTV và VTV Cab) cung cấp đường truyền Internet cho gần 300 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Giai đoạn 2016 – 2018, Bạc Liêu có hơn 300 tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

Qua thẩm định, chỉ có 240 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện về diện tích và 16 tổ chức, cá nhân hoạt động gần trường học không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Năm 2019, tỉnh có 23 tổ chức, cá nhân xin cấp lại và gia hạn giấy chứng nhận.

Trước thực trạng này, bà Cao Xuân Thu Vân cho biết, Sở sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý chuyên ngành; đồng thời, đề xuất các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử và dịch vụ trò chơi công cộng.

Tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm, nhất là các cơ sở chưa đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử theo quy định.

Nhật Bình