Một lần nữa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức chủ trì phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác quản lý lễ hội chùa Hương, tập trung vào khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay; sắp xếp lại các hàng quán, bảo đảm tất cả các khu vực I của di tích chùa Hương không được kinh doanh ăn uống; xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh ăn uống, nhất là mua bán động vật hoang dã, quy hiếm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan, gây phản cảm; chấm dứt việc treo, bán thịt động vật tại lễ hội...

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu thành lập Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm và khắc phục những vi phạm tại lễ hội chùa Hương

N.Y.