Nghiêm trọng hơn, Vinapco tính giá cho PA cao hơn so với VietnamAirlines, trái với các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc PacificAirlines và VietnamAirlines được đối xử bình đẳng).

Trước tình hình này, lãnh đạo Pacific Airlines đã gửi văn bản tới Chính phủ và các bộ Giao thông vận tải, Tài chính và Cục Hàng không Việt Nam. Chỉ đến khi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo thì máy bay của Pacific Airlines mới được tiếp nhiên liệu để tiếp tục hành trình.

Theo phản ánh của Pacific Airlines, phía Vinapco đã đơn phương tăng giá nhiên liệu mà không thông báo trước. Được biết, Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) là đơn vị duy nhất cung cấp xăng dầu tại sân bay Tân Sơn Nhất

T.Huyền