Đánh giá sơ bộ từ Sở GTVT, nguyên nhân có thể do hiện tượng nước thẩm thấu qua bản thép ở phần tiếp giáp, đặc biệt trong tháng vừa qua do xảy ra mưa lớn kéo dài, nước mưa ngấm nhiều qua phần tiếp giáp giữa đỉnh bản thép và bê tông tháp gây nên hiện tượng loang lổ rộng và nhiều hơn. Công ty TNHH một thành viên Cầu Phà Quảng Ninh đã cho vệ sinh tránh gây mất mỹ quan trên tuyến.

Riêng đối với hiện trạng lún vệt bánh xe mặt cầu, ngành Giao thông có chương trình sửa chữa khắc phục trong năm 2014

Đặng Nhật