Còn ông Nguyễn Ngọc Hơn, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh cho biết, sau khi phát hiện có tàu khai thác trái phép cát sỏi ở xã Bình Bộ, huyện chỉ đạo các ngành liên quan của huyện xuống hiện trường để giải quyết. Tuy nhiên trong thời gian xác minh rõ chỉ giới, tiếp cận thuyền khai thác cát sỏi trên thì "cát tặc" đã kịp thời di chuyển sang phía sông giáp ranh với xã Đô Nhiên, huyện Sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc, gây khó khăn trong việc lập biên bản và xử lý các tàu này…

K.H.