Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát và Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cùng các phường trên địa bàn quận 8, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ gia đình, cơ sở sản xuất - kinh doanh, các phương tiện tàu, ghe có hành vi thải vỏ dừa, rác thải công nghiệp xuống lòng kênh, rạch.
Nhiều gia đình, cơ sở xả rác xuống kênh rạch gây ô nhiễm.

Tại các khu vực cầu Mật, cầu Kênh Xáng, rạch Xóm Củi, cầu Kênh Ngang số 2 đường Bình Đông, cầu Nhị Thiên Đường, dọc bờ kè Bến Phú Định thuộc quận 8, tình trạng các hộ gia đình, cơ sở SXKD, các phương tiện tàu, ghe tập kết buôn bán xả rác và chất thải công nghiệp xả trực tiếp xuống kênh rạch gây ô nhiễm nghiêm trọng, tắc nghẽn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu dân cư.

H. Châu