“Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL năm 2015” được tổ chức với quy mô cấp vùng, với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố du lịch trong cả nước. Chương trình do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của một số nước tiểu vùng sông Mê Kông, như: Campuchia, Thái Lan, Myanmar…

Theo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, “Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL” được kỳ vọng sẽ làm chuyển biến mạnh mẽ về phát triển ngành du lịch vùng trong thời gian tới, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của vùng.

Song song đó, thông qua chương trình các tỉnh, thành trong vùng sẽ quảng bá thế mạnh về du lịch của vùng ĐBSCL; giới thiệu tiềm năng du lịch và các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, tiêu biểu của các địa phương trong vùng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển du lịch bền vững.

“Tuần lễ du lịch xanh vùng ĐBSCL” sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày, từ ngày 26/4 - 2/5/2015, với 6 sự kiện chính, gồm: hội nghị, hội thảo, hội chợ; xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch xanh, tìm giải pháp liên kết, phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng.

Dự kiến kinh phí tổ chức cho  “Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL” khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá và vận động tài trợ...

Văn Đức