Trong thời gian qua, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận đã tăng cường liên kết giữa các thành viên nhằm  chia sẻ, tháo gỡ khó khăn về giá thuê đất, vấn đề môi trường, thị trường khách, kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh. Trong đó đặc biệt, Hiệp hội đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Du lịch TP Hà Nội nhằm kích cầu du lịch nội địa năm 2015, tham gia tích cực hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại các hội chợ trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển ngành kinh tế du lịch.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền đến nhân viên trong các khu du lịch, du khách, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cần kêu gọi các nhà đầu tư lớn đầu tư vào Bình Thuận nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch để thu hút du khách...
Khen thưởng các đơn vị thu hút khách Nga đến với du lịch Bình Thuận.
Nam Yên