Cùng chung quan điểm này, ông Trịnh Lương Trân, Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, cho biết: “Dù chưa có thông tin gì về sức khỏe, hay điều trị cho ông Thanh. Nhưng nếu ông Thanh về Đà Nẵng mà vào Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng để tiếp tục điều trị thì bệnh viện sẵn sàng, chuẩn bị mọi phương án tốt nhất để điều trị cho ông ấy”…
Ông Nguyễn Bá Thanh (người thứ 2 tính từ bên trái sang) tại lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Hoài Thu