Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong năm 2014, toàn quốc đã xảy ra 6.709 vụ tai nạn lao động làm 6.941 người bị nạn, trong đó có 592 vụ tai nạn lao động chết người làm 630 người chết. Như vậy, bình quân mỗi tháng có tới hơn 50 người chết vì tai nạn lao động.

Theo số liệu báo cáo, Đồng Nai là địa phương có số vụ tai nạn lao động nhiều nhất với 1.462 vụ và thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số vụ tai nạn lao động chết người cao nhất cả nước là 100 vụ.

Một số địa phương khác cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động chết người như: Hà Nội 33 vụ, Bình Dương 31 vụ, Quảng Ninh 31 vụ, Hải Dương 23 vụ, Thanh Hóa 21 vụ, Đồng Nai 20 vụ, Lai Châu 19 vụ, Long An 17 vụ, Lâm Đồng 16 vụ.

Được biết, nguyên nhân nhân xảy ra tai nạn lao động chết người chủ yếu do người sử dụng lao động, chiếm tới 72,7%. Biên bản điều tra tai nạn lao động chết người cho thấy tai nạn xảy ra do người chủ sử dụng lao động không huấn luyện an toàn lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, không xay dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn…

Hải Châu