Hội nghị diễn ra từ ngày 19 đến 21/5, được chia thành 13 tiểu ban làm việc tại các phòng độc lập.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh phát biểu khai mạc.

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về 14 chủ đề từ tầm quản lý nhà nước đến địa phương, trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế có liên quan đến ứng dụng công nghệ hạt nhân.

Gồm, các vấn đề chung về hoạt động và hợp tác quy pháp hạt nhân; xây dựng năng lực kỹ thuật phục vụ thẩm định và đánh giá an toàn hạt nhân; chính sách và quy phạm về lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; quản lý phóng xạ môi trường và ứng phó sự cố phóng xạ và hạt nhân; quản lý đào tạo an toàn bức xạ và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của luật Năng lượng nguyên tử; quản lý nhà nước về an toàn bức xạ tại địa phương.

Các đại biểu cũng sẽ tập trung thảo luận về các chính sách và quy phạm về lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; quản lý phóng xạ môi trường và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; chính sách và quy phạm về nhà máy điện hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; quản lý án toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế; chính sách và quy phạm nhà máy điện hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; thực thi các điều ước quốc tế về an toàn, an ninh, không phổ biến hạt nhân và cấm thử hạt nhân toàn diện…

Các nhà khoa học tham sự hội nghị Quy pháp hạt nhân lần thứ 2.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, ông Trần Việt Thanh – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong những năm qua Việt Nam đã ứng dụng rộng rãi năng lượng nguyên trên nhiều lĩnh vực, không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học mà còn trong trong y tế, nông nghiệp…

Tuy nhiên, cơ sở an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân của Việt Nam còn chưa đáp ứng được những yêu cầu của chuẩn quốc tế. Do đó, hội nghị Pháp quy hạt nhân lần này có một ý nghĩa rất quan trọng để xây dựng, củng cố và hoàn thiện quy pháp trong lĩnh vực hạt nhân.

Hội nghị Quy pháp hạt nhân lần thứ Nhất diễn ra vào năm 7/2013 tại Hải Phòng, hội nghị được Cục an toàn Bức xạ và Hạt nhân tổ chức theo định kỳ 2 năm một lần.

Kim Ngân