Thông qua việc khởi động trang web tiếng Việt, JICA hy vọng, thông tin về hoạt động, đặc biệt là những hoạt động của JICA tại Việt Nam sẽ đến được với người dân Việt Nam một cách rộng rãi, nhanh chóng và chính xác hơn, góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt với đất nước cũng như con người Việt Nam.

Trang web sẽ được cập nhật thường xuyên với các thông tin về các dự án, chương trình và các hoạt động liên quan của JICA nói chung cũng như JICA tại Việt Nam nói riêng.

Được biết, kể từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 1992, hoạt động của JICA trong hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội không ngừng được mở rộng cả về lĩnh vực hoạt động cũng như về giá trị hỗ trợ phát triển chính thức ODA. 

Hải Châu