Trước đó, ngày 15/2 , trên đường đi  học Tuấn đã nhặt được một chiếc ví trong đó có gần 20 triệu đồng tiền mặt, 40 triệu đồng của 9 mã thẻ mua hàng  và nhiều giấy tờ quan trọng khác. 

Mặc dù gia đình Tuấn thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng Tuấn đã cùng với gia đình tìm mọi cách liên lạc với người bị mất là chị Trương Thị  Hương, nhân viên Trạm y tế  xã Nghĩa Lâm  huyện Nghĩa Đàn ( Nghệ An) để trả lại.

Đào Bình