Được biết, hiện nay tại một số huyện ngoại thành Hà Nội, lượng rác thải, chất thải phát sinh rất lớn, tuy nhiên việc xử lý rác chưa được triệt để. Trong khi tổng khối lượng rác ở Hà Nội trong một ngày là khoảng 5.400 tấn. Dự báo đến năm 2020, khối lượng chất thải sinh hoạt phải xử lý là 8.500 tấn/ngày, đến năm 2030 là 11.300 tấn/ngày. Lượng rác thải ngày càng lớn, tuy nhiên công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt hiện nay ở thành phố Hà Nội chủ yếu vẫn là chôn lấp hợp vệ sinh, chiếm từ 70% - 80% lượng rác.

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải di chuyển qua khu dân cư trước khi được xử lý, thành phố Hà Nội có kế hoạch xây dựng nhiều khu xử lý chất thải tại 6 huyện ngoại thành.

Đặc biệt, vào cuối năm 2015 đầu năm 2016, nhà máy xử lý rác sinh hoạt có công suất khoảng 500 tấn/ngày, với nguồn vốn hơn 200 tỷ đồng xã hội hóa, dự kiến đi vào hoạt động, tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên sẽ góp phần xử lý rác thải thuận lợi hơn cho các huyện phía Nam thành phố.

Hải Châu