Văn bản nêu rõ, đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kỳ thi THPT quốc gia, vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học, cao đẳng, kỳ thi được quan tâm của thí sinh và toàn xã hội. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự xét tuyển vào các trường CAND, Tổng cục Chính trị CAND yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND thực hiện một số nội dung sau:

 Đối với Công an các đơn vị, địa phương, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh nộp và rút Giấy chứng nhận kết quả điểm thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1. Thời hạn cuối cùng để thí sinh nộp, rút Giấy chứng nhận kết quả thi là 12/8/2015. Công an các đơn vị, địa phương không đặt ra các hạn mức thời gian khác ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Đối với các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, trước mắt, đề nghị thí sinh vẫn phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1, sau khi có kết quả phúc khảo đề nghị thí sinh nộp lại kết quả phúc khảo để gửi về các trường CAND. Thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 về các học viện, trường đại học CAND từ ngày 13/8 - 15/8/2015.

Đối với các học viện, trường đại học CAND, Tổng cục yêu cầu tiếp nhận hồ sơ và có phương án nhập điểm thi khẩn trương, chính xác, tổng hợp báo cáo phương án điểm trong thời gian sớm nhất. Tổng cục đề nghị các trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, huy động các nguồn lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng sự mong đợi của thí sinh và gia đình, đảm bảo yêu cầu của công tác tuyển sinh CAND nói riêng và của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói chung.

Thu Phương