Trong quá trình công tác, ông Tài để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính và chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm của Chánh Thanh tra sở.

Riêng đối với ông Ẩn đã không làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên về lĩnh vực quản lý được giao.

Khi xác minh vụ việc không làm theo quy trình, thủ tục, biên bản gây bức xức cho cá nhân cá có liên quan.

Văn Vĩnh