Qua làm việc, Linh thừa nhận số trâu bò trên được thu mua từ các địa phương trong tỉnh, sau đó vận chuyển về nhà mình và bơm nước vào trước khi đưa ra lò giết mổ với mục đích làm tăng trọng lượng thịt, thu thêm lợi nhuận. 

Trâu bị bơm đầy nước trước khi đưa ra lò giết mổ.

Toàn bộ số trâu bò đã được Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường bàn giao cho Trạm thú y huyện Trảng Bàng quản lý.

H.Trang- T.Lực