Trước đó, ông Khoa cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thuận kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng do dính líu tới nhiều sai phạm.

Điều đáng nói, sau khi có kết luận kiểm tra và ông Khoa bị kỷ luật cảnh cáo thì ông này lại chủ trì một cuộc họp để xử lý kỷ luật một ông Phó Giám đốc của chính đơn vị mình.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Thuận, nơi xảy ra một số sai phạm thời gian qua.

Mặc dù, trong kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thuận chỉ đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm trước tập thể ông Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

Điều lạ là, ông Khoa là người bị kỷ luật lại đi chủ trì một cuộc họp kỷ luật người khác. Mà theo quy định, cuộc họp trên phải do cơ quan chủ trì khác là Phòng Nội vụ huyện làm chuyện này.

Nghi Xuân