Tại đây, ý kiến của các chuyên gia đã đưa ra các cảnh báo mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ tác động đến cấu trúc dân số Việt Nam trong tương lai, dẫn đến việc thừa nam, thiếu nữ trong xã hội. Các hệ lụy nghiêm trọng của việc này là gia tăng bất bình đẳng giới và do đó, biến đổi xã hội theo chiều hướng xấu.

Cụ thể, tại Việt Nam, mất cân bằng giới tính khi sinh đã tăng từ hơn 106 bé trai trên 100 bé gái năm 2000 lên hơn 112 bé trai trên 100 bé gái năm 2012 và xu hướng này đang tiếp tục gia tăng. Vì vậy, tăng cường công tác bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái là một trong các giải pháp then chốt giúp giải quyết vấn đề này.

Một trong những nguyên nhân sâu xa và gần như mang tính quyết định dẫn tới tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đó là sự tồn tại dai dẳng của định kiến giới hay tư tưởng trọng nam coi thường nữ, của tệ phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái ở một bộ phận nhân dân. Do đó, cần có các giải pháp đồng bộ, đặc biệt cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của phụ nữ và trẻ em gái.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới cùng trao đổi, bàn giải pháp từ góc độ giới và lắng nghe ý kiến chia sẻ, góp ý của các đại biểu quốc tế về nội dung này. Nhiều tham luận của các địa phương được trình bày tại hội thảo đã được các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp hiệu quả thực hiện bình đẳng giới khi sinh

Hải Châu