Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Hội Tin học Việt Nam, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nghiên cứu để gắn chíp nhận dạng cho các loại xe taxi được cấp phép hoặc có ngay các biện pháp cần thiết để kiểm soát có hiệu quả, ngăn chặn nạn “taxi dù” ngay tại cửa ra vào các sân bay lớn, tránh tình trạng lừa đảo khách du lịch đã từng xảy ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch Việt Nam

Đặng Nhật