Với tinh thần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính; cải thiện đáng kể môi trường đầu tư; nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của thành phố, UBND TP Cần Thơ đã ban hành QĐ 320/QĐ-UBND ngày 5/2/2013 về quy chế phối hợp hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.

Bộ phận “Một cửa liên thông” thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch TP.Cần Thơ được thành lập nhằm thực hiện quy chế này. Cơ chế “Một cửa liên thông” trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư là cơ chế giải quyết các thủ tục đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đến khi bắt đầu triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất thông qua một đầu mối duy nhất là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch.

Từ nay, mọi nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, quan hệ phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc thẩm tra, giải quyết hồ sơ, trả kết quả hồ sơ cho nhà đầu tư đều do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch thực hiện, thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch; địa chỉ 31 Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Văn Đức