Qua khảo sát, sân bay Biên Hòa bị ô nhiễm dioxin rộng nhất, do đây vốn là địa điểm được sử dụng làm nơi chứa, bơm các chất diệt cỏ lên máy bay đi phun rải trong chiến dịch Ranch Hand (1961-1971) và chiến dịch thu hồi Pacer Ivy (1971-1972). Ít nhất có 2 khu vực lớn bị ô nhiễm được xác định là khu Z1 và Pacer Ivy, với khối lượng đất và trầm tích bị ô nhiễm khoảng 240.000m3. Ở sân bay Đà Nẵng, ô nhiễm chủ yếu giới hạn ở phía Đông Bắc, cuối đường băng sân bay với khoảng 70.000m3. Phù Cát là nơi ô nhiễm với qui mô nhỏ nhất, với khoảng 7.500m3.

Việc xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng đang được Chính phủ Mỹ hỗ trợ thực hiện.

Kế hoạch xử lí tổng thể dioxin tại sân bay Biên Hòa đang được Văn phòng Ban chỉ đạo 33 phối hợp với Bộ Quốc phòng cùng các chuyên gia nước ngoài xây dựng. Với khoảng 240.000m3 đất và trầm tích bị nhiễm dioxin, việc xử lý ước tính cần khoảng 270 triệu USD

Khánh Vy