Theo đó, có 22 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 266.735,92ha; 3 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 33.990ha, do liên quan đến việc bảo vệ vùng cửa sông Tiên Yên, cảnh quan đảo Trần và vườn quốc gia Cô Tô; 4 khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản có tổng diện tích 17.618ha.

K. Vy