Theo đó, trong quá trình giữ chức vụ Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tri Tôn, ông Sơn đã không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; mất dân chủ, không chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Ngoài ra, trong quá trình quản lý tài chính việc xây dựng, sửa chữa, mua sắm và quản lý tài sản tại Phòng GD&ĐT Tri Tôn, ông Sơn đã có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, làm thất thoát và lãng phí gần 150 triệu đồng

N. Thơ