Theo đó, ông Nguyễn Minh Chuyển – Giám đốc VCB Tây Đô bị cách chức xuống làm nhân viên thu hồi nợ. Mức kỷ luật này cũng được áp dụng đối với 3 cán bộ chủ chốt của Phòng tín dụng, gồm: Trần Anh Huy – Trưởng phòng, Kiều Lưu Phúc Quân – Phó phòng, Đỗ Bảo Phong Quế - Phó phòng; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Trưởng phòng Khách hàng và Trương Thị Sóc Khanh - Trưởng phòng Quản lý nợ. 

Lãnh đạo VCB cũng quyết định kỷ luật bằng nhiều hình thức khác, trong đó có kéo dài thời gian nâng lương đối với 12 cán bộ, nhân viên khác. Số cán bộ bị cách chức có liên quan đến các sai phạm trong ký kết hợp đồng tín dụng nhưng không kiểm tra chặt chẽ, sai qui trình, thiếu trách nhiệm đã dẫn tới hậu quả nợ đọng khó đòi.

Kiểm toán kiến nghị lãnh đạo VCB thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm rà soát lại các hợp đồng tín dụng tại VCB Tây Đô và xử lý trách nhiệm các cá nhân có sai phạm. Sau khi xử lý kỷ luật Giám đốc Nguyễn Minh Chuyển, đầu tháng 4/2015 vừa qua, lãnh đạo VCB đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Phát - Giám đốc VCB Vĩnh Long làm Giám đốc VCB Tây Đô.

Binh Huyền