Trước đó, các giáo viên ở trường này đã làm đơn tố cáo bà Hà chèn ép giáo viên; phân bổ giáo viên không hợp lý, không đúng quy định; tham nhũng về tài chính; tham nhũng tiền của phụ huynh học sinh…

Qua quá trình thanh tra, Thanh tra huyện Hòa Vang đã đi đến kết luận: Bà Hà đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi làm trái nguyên tắc trong công tác quản lý dạy và học; vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính nhằm tạo lập quỹ trái phép với số tiền hơn 253 triệu đồng. Ngoài ra, bà Hà còn có biểu hiện chỉ đạo giáo viên, nhân viên che giấu những việc làm sai trái, gây khó khăn cho việc xác minh nhằm mục đích làm sai lệch kết quả...

Thanh Bình