Theo quan sát của các lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, trong ngày, phía Trung Quốc duy trì khoảng 116 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan, trong đó có 48 tàu Hải cảnh, 15 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 34 tàu cá và 5 tàu quân sự. Như vậy, Trung Quốc đã giảm 3 tàu so với ngày 3/7, trong đó giảm 2 tàu quân sự.

Cung cấp thông tin về diễn biến tại hiện trường thực địa, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, các tàu Kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các đợt tiếp cận giàn khoan và duy trì ở cự ly cách giàn khoan từ 10-11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu và giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các tàu cá của ngư dân Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt thủy sản ở khu vực phía Tây - Tây Nam, cách giàn khoan khoảng 40-45 hải lý và được các tàu kiểm ngư của ta bảo vệ an toàn

N.Y.