Theo đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở KCB có kế hoạch đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và ANTT. Các cơ sở phải tổ chức trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ; có kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế chủ động đối phó tình hình dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết, dự trữ thuốc, dịch truyền vv… để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu.

Trong những ngày Tết, các cơ sở y tế phải tổ chức tốt việc cấp cứu, KCB cho nhân dân, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh/người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Đặc biệt chú ý tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã. Các cơ sở y tế cũng phải tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.

Lãnh đạo Bộ Y tế sẽ cùng các đoàn kiểm tra hoạt động trực KCB tại nhiều bệnh viện

Thanh Hằng