Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, mạng lưới đường bộ cả nước hiện có 252.669km với khoảng 20.000 cầu các loại, trong đó hệ thống quốc lộ có 19.745km với 4.731 cầu do Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang quản lý.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang tiến hành sửa chữa và xây dựng cơ bản để bỏ biển 72 cầu, còn lại các cầu vẫn cắm biển hạn chế tải trọng cần kêu gọi nguồn vốn đầu tư trong thời gian tới.

“Dự kiến, trong 473 cầu được đánh giá là yếu, có khoảng 200 cầu quá yếu, cần phải phá bỏ xây mới; 273 cầu có thể sửa chữa để bỏ biển báo tải trọng. Tổng kinh phí để xây dựng, sửa chữa 473 cầu trên là khoảng 6.500 tỷ đồng”, báo cáo Tổng cục Đường bộ nêu rõ

T. Huyền