Báo CAND có đăng thông tin về di vật là hai bức ảnh có dòng chữ "Phú sông Đà". Hai bức ảnh được tìm thấy trong một hài cốt liệt sỹ chôn tại Xavanakhet, Lào. Sau khi Báo đăng, có 5 thân nhân liệt sỹ tìm đến  gặp Trung tá Nguyễn Thị Tiến nhận người trong ảnh (người không đội mũ) là người thân của mình. Theo họ, liệt sỹ này tên Phú.

Anh Đặng Văn Minh, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh cũng tự nhận là con trai liệt sỹ Đặng Văn Phong (người đội mũ).

Chỉ có một bộ hài cốt nhưng vì có hai bức ảnh chân dung tìm thấy bên trong mà có hai gia đình đến nhận người thân (sau khi xem ảnh). Vậy, liệt sỹ tên là Phú hay Phong?

Và cũng rất có thể, liệt sỹ không phải là người một trong hai tên nêu trên. Có thể, anh là bạn của người có hai bức ảnh nêu trên thì sao? Để tìm ra đáp án, rất cần có sự can thiệp công nghệ giám định gen di truyền.

Theo chúng tôi được biết, có cơ quan áp dụng phương pháp này để tìm tên cho liệt sỹ. Chúng tôi hứa sẽ liên hệ với lãnh đạo đơn vị này, hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác của cơ quan chức năng và người có trách nhiệm

Ban BĐ