Ông Oai khai nhận, do thấy trên tivi nhiều người đổ nước vào bò trước khi giết mổ để tăng thêm trọng lượng. Sau đó, ông trực tiếp đi mua bò về rồi dùng ống nhựa bơm nước vào bụng bò để khoảng 1 giờ sau thì đem giết mổ bán cho mối lái.

T.Nhung – M.Nhật