Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định thay Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 từ ngày 1/9/2011. Đồng thời, bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 từ ngày 1/9/2011

Tuấn Minh