Theo đó, Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ dự án, trình duyệt theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Được biết, dự án nâng cấp đoạn đường sắt Vinh - Nha Trang chia làm 2 tiểu dự án: tiểu dự án 1 bao gồm các hạng mục công việc kéo dài đường ga (17 ga), đặt thêm đường số 3 (7 ga), thay ghi chính tuyến (68 ga).

Ngoài ra, trong khuôn khổ dự án còn có việc đại tu nâng cấp kiến trúc tầng trên 22 khu gian kết hợp với việc cải tạo bình diện một số đường cong bán kính nhỏ. Tiểu dự án 2 sẽ tiến hành thay tà vẹt bê tông K1, K2, tà vẹt sắt bằng tà vẹt bê tông dự ứng lực, ray P50 của 63 khu gian còn lại

P.H.