Ông Khuất Việt Hùng là người được đào tạo cơ bản trong lĩnh vực đường bộ (Tiến sỹ Quy hoạch và Kỹ thuật GTVT, Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Kinh tế vận tải ôtô), có năng lực chuyên môn vững, đã trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở, có trình độ và kinh nghiệm trong công tác quản lý vận tải và an toàn giao thông

T.Huyền