Đó là: BS Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, BS Nguyễn Huy Dũng - Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, BS Trần Sơn Thạch - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, BS Lê Hùng Minh - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu, và BS Nguyễn Minh Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.

Nhiệm kỳ của mỗi giám đốc là 5 năm

N.N.