Trong trường hợp 3 địa phương không đưa ra được kết luận và biện pháp xử lý thỏa đáng, Bộ sẽ thành lập hội đồng chuyên môn thẩm định nguyên nhân.

Ngày 23/4, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu 3 tỉnh báo cáo tình hình tử vong, đồng thời có tờ trình Bộ Y tế chỉ đạo các tỉnh về vấn đề nâng cao quản lý thai nghén và năng lực chuyên môn

Dạ Miên