>> Y tế - bảo hiểm chưa thống nhất, bệnh nhân bối rối

TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết,  Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã có cuộc họp khẩn. Theo đó, hai bên thống nhất, trường hợp có thẻ BHYT cũ còn hạn sử dụng nhưng chưa được cấp thẻ mới thì thẻ vẫn còn giá trị sử dụng theo quy định mới cho đến hết thời hạn.

Trường hợp thẻ BHYT hết hạn trước ngày 1/1/2010 chưa được cấp thẻ mới thì giải quyết theo các hướng: đối tượng tham gia BHYT liên tục, ổn định thì căn cứ vào mã thẻ để cho hưởng tiếp; đối tượng khác thì cần hướng dẫn lấy giấy xác nhận đang đợi cấp thẻ mới để được hưởng chế độ BHYT.

Trường hợp bệnh nhân cấp cứu thì cần xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện để được thanh toán. Nếu bệnh nhân có BHYT nhưng không trình thẻ tại bệnh viện thì bệnh nhân có thể tự chi trả, sau đó thanh toán trực tiếp với cơ quan BHXH theo quy định

Thanh Loan