Theo đó, Đoàn thanh tra tập trung chủ yếu vào công tác lập quy hoạch, thẩm định dự án, bố trí vốn, sử dụng vốn nhà nước, thanh quyết toán trong đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010-2012; thanh tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792 về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; quá trình đầu tư - phát triển các khu công nghiệp. Thời gian thanh tra trong vòng 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Dự kiến kết thúc đợt thanh tra vào ngày 27/12/2013.

Ông Vũ Xuân Thành-Phó Chánh thanh tra Bộ KH&ĐT (người chịu trách nhiệm giám sát quá trình thanh tra của Đoàn tại TP Cần Thơ) đề nghị thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện và các chủ đầu tư phối hợp tốt với Đoàn. Đồng thời, cung cấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu; đoàn thanh tra phải làm việc trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc và minh bạch

V.Đức