Trước đó, qua thanh tra đột xuất công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại một số tỉnh miền Trung trong tháng 6 này, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải và Vụ Tổ chức cán bộ đã "trảm" hàng loạt sát hạch viên và các cơ sở đào tạo giấy phép lái xe và cũng đã phát hiện, chỉ ra hàng loạt các tồn tại, thiếu sót, như công tác quản lý đào tạo còn lỏng lẻo, công tác giáo vụ còn hình thức, chưa phản ảnh đầy đủ thực chất việc dạy và học; việc thi sát hạch lái xe chưa thực hiện trên máy theo quy định của Bộ Giao thông vận tải nên thực tế việc sát hạch ở một số nơi còn chưa chặt chẽ…

T. Huyền