So với cùng kỳ năm ngoái tăng 7 vụ, diện tích bị phá tăng hơn 3ha. Số vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn hai huyện Bù Đăng và Lộc Ninh.

Trong số 9 vụ phá rừng có 7 vụ không phát hiện được đối tượng vi phạm.

Nguyên nhân của tình trạng phá rừng tăng mạnh do người dân hay tin UBND tỉnh sẽ chuyển đổi 2.000ha tại Ban quản  lý rừng phòng hộ Tà Thiết (Lộc Ninh) để trồng cao su nên liều mình lén lút xâm nhập vào để phá rừng chiếm đất, khai thác lâm sản. Mặt khác, sự phối hợp giữa chủ rừng và các lực lượng liên quan còn lỏng lẻo.

Đức Trí