Loại túi tự hủy nói trên được Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp giấy chứng nhận thân thiện với môi trường số 02/CN-TCMT vào ngày 06/11/2012, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như: Tính năng tự hủy sinh học; độ bền, dai đáp ứng được nhu cầu đựng hàng hoá trong thực tế; giá thành hợp lý. Trong vòng 2 năm, túi sẽ phân hủy được khoảng 60% khối lượng (đáp ứng tiêu chí túi PE thân thiện môi trường của Bộ Tài Nguyên Môi Trường) và bị phân hủy hoàn toàn sau thời gian 5 năm

Kể từ tháng 9/2013, hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc đã  đồng loạt đưa túi tự hủy vào sử dụng làm bao bì đựng hàng hóa cho khách hàng.

An Quỳnh