Ngày 16/1, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết bệnh nhân 1440 có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu đối với SARS-CoV-2.

Sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân 1440 đã có kết quả âm tính lần đầu. 

“Đây là lần xét nghiệm thứ 12 của bệnh nhân và lần đầu có kết quả âm tính”, ông Minh nói. 

Bệnh nhân sẽ được theo dõi điều trị và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đến lần thứ 3 xác nhận âm tính thì sẽ cho cách ly tập trung. Còn 15 ca F1 của bệnh nhân 1440 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Văn Vĩnh