Theo đó, các trường tiểu học, mẫu giáo triển khai ngay việc yêu cầu HS khi ngồi trên môtô, xe gắn máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm (MBH); đề nghị phụ huynh ký cam kết với nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định này; có biện pháp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để duy trì việc thực hiện trong suốt năm học và hình thành được thói quen trong HS. Các trường học phải có khẩu hiệu trước cổng trường với nội dung "Học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên môtô, xe gắn máy và xe đạp điện, xe máy điện".

Các trường THPT, THCS rà soát lại nội quy của trường về việc cấm HS đi học bằng môtô, xe gắn máy, từ đó yêu cầu HS ký cam kết không điều khiển các phương tiện này khi đến trường và khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện phải đội MBH; đề nghị phụ huynh cùng ký cam kết với nhà trường đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, nội quy của trường và bảo đảm an toàn tính mạng cho HS

Thái Bình