Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2013 đến nay, Giáp Văn Trung và Ngô Thu Lý đã cấu kết với một số đối tượng khác ở huyện Yên Thành đến một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An như Yên Thành, Diễn Châu, Tân Kỳ…lừa đảo hơn 280 người dân để chiếm đoạt khoảng 3,2 tỷ đồng.

Được biết, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là hứa đưa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc rồi chiếm đoạt tiền

Lam Hồng