Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo Lao động qua các thời kỳ đã dự lễ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi thư chúc mừng. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: "Gắn bó với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Báo Lao động đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam...".

Nhân dịp này, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng Báo Lao động. Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, trong lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao động đã không ngừng lớn mạnh và đã có tiếng nói quan trọng góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc...

Bích Thủy