Đại diện Báo CAND trao quà cho Cục An ninh Tây Nguyên.

Cục An ninh Tây Nguyên và Trung đoàn Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên là 2 đơn vị của Bộ Công an, thường trực sẵn sàng chiến đấu ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Tây Nguyên và Trung đoàn Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên đã thường xuyên bám dân, bám làng, sát cánh cùng đồng bào Tây Nguyên giúp đỡ bà con xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Nhân chuyến công tác tại Tây Nguyên vào cuối tháng 7/2008, Thiếu tướng, nhà văn Hữu Uớc - Tổng Biên tập Báo CAND đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị: Cục An ninh Tây Nguyên và Trung đoàn Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ một số thiết bị điện tử và các ấn phẩm của Báo CAND để cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tăng cường sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, nắm tin tức thời sự, phục vụ công tác thường trực chiến đấu ngày càng tốt hơn ở địa bàn Tây Nguyên.

Trong 2 ngày 31/7 và 1/8, thực  hiện  chỉ  đạo  của  đồng  chí  Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Thượng tá Hà Văn Cương - Trưởng cơ quan đại diện Báo CAND khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã đến trao 15 chiếc tivi và 4 bộ dàn máy karaoke với tổng trị giá gần 85 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Tây Nguyên và Trung đoàn Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên. Số quà này lãnh đạo các đơn vị sẽ chuyển đến các tổ công tác địa bàn và các tiểu đoàn để phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở.

Thiếu tướng Trình Văn Thống, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên và Thượng tá Vũ Ngọc Riềm - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên đã thay mặt cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị cảm ơn sự giúp đỡ, động viên kịp thời của Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước với cán bộ, chiến sĩ Báo CAND đối với các đơn vị của Bộ đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên
N.Như