Trực thuộc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh có chức năng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhu cầu thưởng thức dân ca quan họ của nhân dân và bạn bè quốc tế; sưu tầm, nghiên cứu, thể nghiệm, đào tạo, truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca quan họ Bắc Ninh.

Sau 44 năm hoạt động, nhiều nghệ sĩ của Nhà hát đạt thành tích cao trong các kỳ Hội thi, Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Đến nay đã có 10 nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, 1 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND

T.Tùng