Theo đó, lực lượng Cảnh sát biển tham gia bảo vệ các hệ thống dẫn khí của PV Gas vận hành an toàn, tránh nguy cơ tiềm ẩn từ các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển, các hoạt động kinh tế biển khác và các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

H.Châu - M.Anh